Filmgruppen

Filmgruppen - som er nedsat af bestyrelsen - har til opgave at træffe beslutninger om valg af film til visning i Pandrup Kino.

Ved løsning af denne opgave har gruppen for øje, at der - set over en periode - udvælges et filmrepertoire, som tilgodeser et bredt udvalg af filmgenrer, og at filmvalgene tilgodeser alle aldersgrupper blandt publikum.

Efter bestyrelsens beslutning vises alle film, som indgår i Biografklub Danmarks program.
Det tilstræbes, at filmene vises i Kino forholdsvis kort tid efter danmarkspremieren. Udvalgte film vises som premierefilm.

Gruppens arbejde begrænses af, at Kino kun råder over én sal, og det derfor ikke er praktisk muligt at vise alle gode film.

Tovholder for Filmgruppen er Anders B. Pedersen, som tillige varetager booking-opgaven og kontakten med filmudlejere.